Skip to main content

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób przetwarzamy informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe i pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)


1 Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: jerkfly.eu
Operatorem Serwisu i Administratorem danych osobowych jest: JERKFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZWIERZYŃ 95 38-623 UHERCE MINERALNE
Adres e-mail operatora: piotr@jerkfly.eu
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych, które dobrowolnie podajesz w Serwisie.
Witryna wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 • Obsługa zapytań za pośrednictwem formularza
 • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Realizacja zamówionych usług
 • Prezentacja ofert lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które są wprowadzane do systemów Operatora.
 • Poprzez przechowywanie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) w urządzeniach końcowych.

2 Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Strony służące do logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). W rezultacie dane osobowe i dane logowania wprowadzone na stronie są szyfrowane na komputerze użytkownika i mogą być odczytane tylko na serwerze docelowym.

 • Dane osobowe przechowywane w bazie danych są szyfrowane w taki sposób, że tylko osoby posiadające klucz operatora mogą je odczytać. Chroni to dane w przypadku kradzieży bazy danych z serwera.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Funkcja hashowania działa jednokierunkowo – nie jest możliwe jej odwrócenie, co jest obecnie nowoczesnym standardem przechowywania haseł użytkowników.
 • Usługa korzysta z dwóch czynników
 • Uwierzytelnianie, które jest dodatkową formą ochrony logowania do Usługi.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów oprogramowania.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

3.Hosting

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: lh.pl

4. prawa użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystywania jego danych

W określonych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na podstawie powierzenia
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • operatorzy płatności
 • upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którzy wykorzystują dane do realizacji celu działania strony internetowej

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej niż jest to niezbędne do wykonania związanych z nimi czynności określonych odrębnymi przepisami (np. o rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 lata.
Użytkownik ma prawo zażądać od Administratora:

 • dostęp do danych osobowych dotyczących użytkownika,
 • ich naprawy,
 • usunięcie,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • i możliwość przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.
W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług na podstawie zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe są przekazywane z państw trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Oznacza to, że przekazujemy je poza Unię Europejską.

5. informacje w formularzach

Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane osobowe, jeśli zostały podane.
Usługa może rejestrować informacje o parametrach połączenia (znacznik czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych przypadkach, może rejestrować informacje ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W tym przypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Za każdym razem kontekst i opis formularza jasno informuje, do czego jest on używany.

6.Dzienniki administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników na stronie mogą podlegać rejestrowaniu. Dane te są wykorzystywane do administrowania witryną.

7. odpowiednie techniki marketingowe

Operator korzysta z analizy statystycznej ruchu na stronie za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje danych osobowych operatorowi tej usługi, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa opiera się na wykorzystaniu plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacje o plikach cookie

Witryna wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w punkcie „Ważne techniki marketingowe”;

W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą zmienić swoje ustawienia w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9.Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i wycofywać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
Aby zarządzać ustawieniami plików cookie, wybierz używaną przeglądarkę internetową z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Close Menu

Wow look at this!

This is an optional, highly
customizable off canvas area.

About Salient

The Castle
Unit 345
2500 Castle Dr
Manhattan, NY

T: +216 (0)40 3629 4753
E: hello@themenectar.com